കൊളസ്‌ട്രോൾ : നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ | Total Cardiac Care | Dr. Mahadevan

കൊളസ്‌ട്രോൾ : നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെഴുകു പോലെയുള്ള, സമ്പന്നമായ കൊഴുപ്പാണ് കൊളസ്ട്രോൾ. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഹോർമോണുകളും വിറ്റാമിൻ ഡിയും ഉണ്ടാക്കാൻ കൊളസ്ട്രോൾ ആവശ്യമാണ്. കൊളസ്ട്രോൾ മൂന്ന് തരം ഉണ്ട്: • സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ Lipoproteins(എൽ ഡിഎൽ) – മോശം കൊളസ്ട്രോൾ • സാന്ദ്രത കൂടിയ Lipoproteins (എച്ച് ഡി…

Facebook IconTwitter IconVisit Our Google Plus pageVisit Our Google Plus page